natuurlijk

natuurlijk

Respect voor milieu, mens en dier, duurzame materialen, hergebruik, zo min mogelijk afval uit de tuin. Rekening houden met de omstandigheden ter plekke en de omgeving. 
Ik wil altijd zo milieuvriendelijk en ecologisch mogelijk werken. Meewerken met de natuur.
Tuinen van Bertwin is lid van de Wilde Weelde, een vakvereniging van hoveniers, kwekers, ontwerpers en leveranciers van duurzame materialen, bij wie mens- en natuurvriendelijk werken centraal staat. Ook ondersteunt Tuinen van Bertwin de stichting Springzaad, een netwerk van mensen die meer ruimte willen scheppen voor natuur en kinderen.
Ik ben daarnaast voortdurend op zoek naar vernieuwingen en uitbreiding van de kennis op dit vlak. 

Ook in uw bestaande tuin is het mogelijk om dit principe toe te passen. Het zal uw tuin ten goede komen.