Onderhoud

Onderhoud

 

De term onderhoud vervang ik liever door tuinbeheer. Ecologisch tuinbeheer waarbij de natuur als voorbeeld dient. Wat ik vooral doe is afwegen en waar nodig bijsturen. Met de natuur meewerken is veel makkelijker dan er tegenin gaan. Dooor hier in de aanleg- renovatiefase al rekening mee te houden kan de natuur het zoveel mogelijk zelf doen.
Bij snoeien van vaste planten, struiken en bomen schenk ik eerst aandacht aan de natuurlijke groeiwijze van de plant. 

We onderhouden vogens de ecologische principes:

– Zorg voor een gezonde grond met een goed bodemleven
– een evenwichtige balans tussen plant en dier
– zonder gebruikmaking van gifstoffen
– met gebruikmaking van natuurlijke materialen
– bemesting door middel van compost en natuurproducten, dus geen kunstmest
– rekening houdend met het microklimaat.

Door de bodem zoveel mogelijk met rust te laten en te bedekken met beplanting of mulch, schors, bladeren, etc. zal het onkruid minder kans krijgen. Ik zal streven naar een natuurlijk evenwicht in de tuin. 
Ik gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest. Wanneer er toch ingegrepen moet worden dan gebruik ik de producten van natuurlijke aard. 
Het tuinbeheer kan elke week tot 2x per jaar, of incidenteel. Ik kan dat voor u doen of samen met u. Voor informatie over de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen.